11.11.2008

sabi ni dodong

"Sa buong kasaysayan natin, wala na tayong ibang ginawa kundi ipaglaban ang karapatan natin bilang tao. Kung tutuusin, dito natin napapatunayan ang ating kakayahang manaig sa anumang balakid. Ngunit parati na lang nating itinatanong: "bakit tayo?" Bakit pa kailangang dumanak ang dugo kung napakasimple lang naman ang ating mga hinaing. Hindi malinaw ang kasagutan. Ang maaari lang nating gawin ay ihanda ang sarili, ipagpatuloy ang pakikibaka... at manalig."
--Dodong kay Ada.

mabuhay ka, carver. i dedicate this piece by dodong to anyone going through tough times. it sure makes waking up in the mornings a little lighter in the heart, and gentler in the mind. :)

No comments: